Indsamling af Personoplysninger

1.Behandling af Personoplysninger
Selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med selskabets kontakt til kunder. Indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.Indsamling af personoplysninger
Selskabet indsamler udelukkende de personoplysninger om kunden, der er nødvendige til administration af tilbud eller til ordre vedrørende leje eller køb af selskabet ydelser og produkter. Dette omfatter

• Personlige oplysninger (herunder navn, privatadresse, privattelefonnummer og mailadresse)
• Ved salg til selskaber, foreninger mv. registreres samtidigt kontaktpersoners navn og mobilnummer.

De indsamlede personoplysninger anvendes udelukkende til at administrere den aftalte bestilling.

3.Videregivelse
Personoplysninger videregives ikke til 3’part.

4.Sletning
Kundens personoplysninger bliver slettet, når Selskabet ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål.
Personoplysningerne kan dog behandles og opbevares længere, såfremt lovgivning kræver dette. Derudover kan Selskabet gemme personoplysninger længere i anonymiseret form.

5.Rettigheder
Du er som kunde og/eller kontaktperson til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som Selskabet behandler. Endvidere har alle kunder ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller blokering af egne personoplysninger.
Kunden kan derudover til enhver tid uden omkostninger gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af kundens personoplysninger og i tilfælde af, at indsigelsen er berettiget, vil kundens personoplysninger blive slettet eller blokeret. Henvendelse herom kan ske til: mail@godik.dk , hvorefter GODIK sletter oplysningerne.

Personoplysninger på hjemmesiderne og cookie politik

1.Behandling af Personoplysninger på hjemmesider

GODIK behandler personoplysninger i forbindelse med brugerens interaktion med GODIKs hjemmesider og sociale medier. Indsamling og behandling af brugerens personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, og brugeren informeres altid herom.

GODIK behandler også personoplysninger i forbindelse med brug af billeder på GODIKs hjemmesider og sociale medier. Dette gøres altid på baggrund af indhentede samtykkeerklæring, med tydelig angivelse af en eventuel tilbagetrækning af samtykket.

2.Cookie politik

På GODIKs hjemmesider www.godik.dk og www.godikshop.dk  findes altid information når der indsamles persondata fra besøgende. Her beskrives hvilke persondata der indsamles, hvordan de anvendes og slettes, sikkerhed osv. Hjemmesiderne benytter udelukkende ikke-privatliv påtrængende cookies (non-privacy intrusive cookies) og disse vil derfor ikke blive beskrevet på hjemmesiderne.

3.Indsamling af personoplysninger på hjemmesider

Fra GODIKs hjemmesider indsamles og opbevares udelukkende oplysninger om brugeren for at optimere hjemmesiden, dvs tilpasse og forbedre indhold samt målrette annoncer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Tekniske oplysninger om brugerens computer, tablet eller mobiltelefon, geografisk placering, samt hvilke sider der klikkes på (interesser). Oplysningerne indsamles gennem Google Analytics.

I det omfang brugeren selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, kontaktformularer, forespørgsler og ordre bestillinger. Der er beskrevet i næste punkt, hvordan brugeren kan framelde sig eller få slettet sine oplysninger igen.

4.Sletning af personoplysninger fra hjemmesider

Personoplysninger fra hjemmesider sendes til mail@godik.dk og kan til enhver tid slettes. Henvendelse herom kan ske til: mail@godik.dk , hvorefter GODIK sletter oplysningerne.

5.Personfølsomme billeder på hjemmesider og sociale medier

På GODIKs hjemmesider og sociale medier anvendes mange billeder af vogne, bad, toiletter og festival pladser. Der indhentes altid tilladelse til brug af disse billeder.

I nogle tilfælde anvendes også billeder med personer. Når personerne kan identificeres ud fra billederne eller når billederne direkte er angivet med persondata, vil der altid blive indhentet en samtykkeerklæring fra personen/kunden.

I de tilfælde hvor personen er ansat hos GODIK henholder vi os til gældende samtykke fra underskrevet persondataaftale.

6.Sletning af personfølsomme billeder på hjemmesider og sociale medier

Personer/kunder kan til enhver tid tilbagekalde samtykket og bede om at få slettet personfølsomme billeder. Der rettes henvendelse via mailen mail@godik.dk, og GODIK sletter billeder på hjemmeside, sociale medier, og fra trykte medier ved førstkommende genoptryk.